недеља, 30. септембар 2012.

МОЈ БУДУЋИ ПОЗИВ(Moje budu}e zanimawe)

 Ja }u u budu}nosti da imam samo jedan poziv, ali mnogo zanimawa i to nije te{ko objasniti.
 Za poziv }e mi biti dosta da zavr{im samo osnovnu {kolu i kupim mobilni telefon. Tako }e moj poziv da bude na broj mog mobilnog telefona. Mobilni telefon bi}e neophodan za moj poziv, jer }e moja zanimawa da budu samo na poziv i mislim da }u da imam puno zanimawa, a sve vezana za poziv preko mobilnog telefona.
 Na primer, jedno od mojih zanimawa bi}e da, kad dobijem poziv, odem na odre|eno mesto i tamo preuzmem tu i tu robu. Tim pozivom se, ina~e, ve} bavi Klompa, na{ kom{ija s drugog sprata.
Drugi primer za moje drugo zanimawe: uputim poziv preko mobilnog telefona i do|e onaj s kojim sam se dogovorio da mu i tu robu predam. I tim pozivom se ve} bavi onaj isti kom{ija Klompa sa drugog sprata.
 Tre}i primer je, na primer, kad dobijem poziv ja sednem u auto i odem na dogovorenu adresu da od nekog nezgodnog ~oveka uzmem neki dug u devizama za onog ko mi je uputio poziv. Isto kad uputim poziv dobrom ~oveku, kojem je onaj nezgodni dugovao a nije vra}ao dug, odem i predam taj neki dug u devizama, a meni ostane plata, u devizama, za izvr{ewe mog zanimawa. Oba ova zanimawa nisam ja izmislio. Takvim poslovima se bavi ~ika Mi}in sin Roki, koji je pre bio bokser te{ke kategorije.
 Kada dobro obavim sva moja napred navedena zanimawa i kad budem nakupio dovoqno deviza i ostalog novca, pa mogu da otvorim svoj bizmis, a to je da imam kafi}e, kockarnice, kioske i ostale poslovne objekte za moj bizmis, onda }u da budem bizmismen i onda }u mo}i svima da ka`em kako sam ja glavni i kako svi moraju da me slu{aju, i onda }e Maja samo u mene da gleda, a ne kao pre, u Wowu, ~iji je tata bizmismen i ima kiosk s kobasicama i pqeskavicama ispred {kole, pa je Wowa zato najva`niji lik u mom razredu.
 A {to se Maje ti~e, moram da budem po{ten: samo je jednom od Wowe uzela jednu pqeskavicu, pa je i tu jednu pqeskavicu dala Jeci, jer Maja ne voli pqeskavice, a Jeca ih obo`ava, ali nema para da ih kupuje i ne voli ba{ nimalo Wowu.

-----------------

 Из књиге (НЕ)УСПЕЛА ШАЛА (KOBAJAGI PRIRU^NIK ZA IZRADU  PISMENIH ZADATAKA) - Dnevnik - Novi Sad, 2005. godine  ... СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО - Лазаревац
петак, 14. септембар 2012.

ČESTITKA ZA SVETSKI DAN DEČJE KNJIGEDeco, ovo je knjiga. 
Ona se sastoji od korica i listova. Korice su knjigin omotač. Između prednje i zadnje korice nalaze listovi, koji čine knjigu.  Na listovima su slova, slova čine reč, reči čine rečenicu - a rečenice čine ono što čitamo. Kao na vašem monitoru.
Upotreba knjige je malo složenija.
Prvi korak: uzeti knjigu u ruke.
Drugi korak: pročitati šta piše obično na prednjoj korici. To je naslov knjige, a ne retko piše i ime onoga ko je knjigu napisao.
Treći korak: otvoriti knjigu i početi čitanje od prve strane.
Upozorenje: knjiga ima listove/strane koje moraš da okrećeš kad ih pročitaš.
Četvrti korak: kad prekidaš čitanje pamtiš gde si stao. Obično se pamti broj stranice, to je najlakše.
Napomena: knjiga ponekad ima i ilustracije. Nemojte da vas to zbuni. To su slike koje nisu pokretne. Samo se gledaju.

*

Pet razloga za nečitanje knjiga:
1. Ne mogu da povećam font bar na 14, nego moram da čitam ta uvek sitna slova.
2. Ne mogu samo da pritisnem taster ili kliknem mišom, nego moram okrećem te dosadne strane.
3. Kako da pronađem gde sam stao, kad nema bookmarks?
4. Moram da vucaram knjigu sa sobom, pa mi ruke nisu slobodne za mobilni telefon.
5. Zašto da čitam knjigu kada imam film koji mogu da gledam?

Pet razloga za čitanje knjiga:
Naredio mi je tata da tu knjigu pročitam...
...i tako pet puta!

*

Dva značajna pitanja s odgovorima vezana za knjigu:
Pitanje: Zbog čega treba voleti knjigu?
Odgovor: Pojma nemam. Možda zbog toga što nam matorci i nastavnici o tome stalno trune...
Pitanje: Kakva je korist od čitanja knjiga?
Odgovor: Prelazna, pa čak i dobra ocena u školi. Pohvala matoraca od kojih, posle, možeš da tražiš više love, pa da kupiš novu igricu za komp.