понедељак, 16. јануар 2012.

Обавезна тема за основце:

SVETOSAVSKA PAROLA

Od samog ministra
dobio zadatak
direktor jedne osnovne {kole
da |aci napi{u zbog ~ega
Svetoga Savu vole.

Smi{qali nastavnici,
domar i tetkice,
mame, tate, dede i bake.
I u~iteqi su ~ak zaposlili
svoje |ake-prvake.

A izjutra je na zidu osvanuo
grafit  |a~ke parole:
SVETI SAVA JE PRVA LIGA
JER ONDA NEMA [KOLE!

Нема коментара:

Постави коментар