недеља, 30. септембар 2012.

МОЈ БУДУЋИ ПОЗИВ(Moje budu}e zanimawe)

 Ja }u u budu}nosti da imam samo jedan poziv, ali mnogo zanimawa i to nije te{ko objasniti.
 Za poziv }e mi biti dosta da zavr{im samo osnovnu {kolu i kupim mobilni telefon. Tako }e moj poziv da bude na broj mog mobilnog telefona. Mobilni telefon bi}e neophodan za moj poziv, jer }e moja zanimawa da budu samo na poziv i mislim da }u da imam puno zanimawa, a sve vezana za poziv preko mobilnog telefona.
 Na primer, jedno od mojih zanimawa bi}e da, kad dobijem poziv, odem na odre|eno mesto i tamo preuzmem tu i tu robu. Tim pozivom se, ina~e, ve} bavi Klompa, na{ kom{ija s drugog sprata.
Drugi primer za moje drugo zanimawe: uputim poziv preko mobilnog telefona i do|e onaj s kojim sam se dogovorio da mu i tu robu predam. I tim pozivom se ve} bavi onaj isti kom{ija Klompa sa drugog sprata.
 Tre}i primer je, na primer, kad dobijem poziv ja sednem u auto i odem na dogovorenu adresu da od nekog nezgodnog ~oveka uzmem neki dug u devizama za onog ko mi je uputio poziv. Isto kad uputim poziv dobrom ~oveku, kojem je onaj nezgodni dugovao a nije vra}ao dug, odem i predam taj neki dug u devizama, a meni ostane plata, u devizama, za izvr{ewe mog zanimawa. Oba ova zanimawa nisam ja izmislio. Takvim poslovima se bavi ~ika Mi}in sin Roki, koji je pre bio bokser te{ke kategorije.
 Kada dobro obavim sva moja napred navedena zanimawa i kad budem nakupio dovoqno deviza i ostalog novca, pa mogu da otvorim svoj bizmis, a to je da imam kafi}e, kockarnice, kioske i ostale poslovne objekte za moj bizmis, onda }u da budem bizmismen i onda }u mo}i svima da ka`em kako sam ja glavni i kako svi moraju da me slu{aju, i onda }e Maja samo u mene da gleda, a ne kao pre, u Wowu, ~iji je tata bizmismen i ima kiosk s kobasicama i pqeskavicama ispred {kole, pa je Wowa zato najva`niji lik u mom razredu.
 A {to se Maje ti~e, moram da budem po{ten: samo je jednom od Wowe uzela jednu pqeskavicu, pa je i tu jednu pqeskavicu dala Jeci, jer Maja ne voli pqeskavice, a Jeca ih obo`ava, ali nema para da ih kupuje i ne voli ba{ nimalo Wowu.

-----------------

 Из књиге (НЕ)УСПЕЛА ШАЛА (KOBAJAGI PRIRU^NIK ZA IZRADU  PISMENIH ZADATAKA) - Dnevnik - Novi Sad, 2005. godine  ... СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО - Лазаревац
1 коментар:

  1. Moram nabaviti knjigu :)Kad god se dohvatim Vaše knjige u biblioteci, jer je nemoguće da prođem pored njih, a da ih ne dodirnem i podsetim se koliko sam uživala u njima, bibliotekarka me sumnjivo pogleda (mislim da je u pitanju činjenica da imam 24 godine i da sam izrazito visoka, i da sam takoreći već stara, mada se ja i dalje osećam kao dete :)), ali uprkos tom pogledu i dalje stanem ispred Vaših knjiga i sećam se tih dana...

    ОдговориИзбриши